Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Collecting Otherwise

home

Aan de hand van de architectuurcollectie die het Nieuwe Instituut beheert onderzoekt Collecting Otherwise de mogelijkheden van een alternatieve architectuur-, erfgoed- en archiefpraktijk die aansluit bij een samenleving die voortdurend verandert. Na eerdere edities Seen/Unseen (2021) en Post/De/Colonial (2022) staat 2023 in het teken van The Tool Shed, de 'gereedschapskist' die kan helpen bij het verder ontwikkelen van nieuwe manieren om erfgoed te verwerven, classificeren en presenteren.

Op basis van een reeks archieven die of al deel uitmaken van de collectie of die nog worden verworven, adviseert Collecting Otherwise over de ontwikkeling van het verzamelbeleid. Dit project sluit aan bij de ambitie van Het Nieuwe Instituut om niet alleen de mogelijkheden van haar rijke collectie zichtbaar te maken, maar ook de hiaten daarin, en zo actoren en praktijken te herkennen die op basis van bijvoorbeeld historisch verzamelbeleid werden buitengesloten.

In de loop van het meerjarige traject waarbinnen Collecting Otherwise vorm krijgt, werken de deelnemers binnen jaarlijks wisselende ‘iteraties’. Er wordt per jaargang een thematische invalshoek vastgesteld die de focus van het lopende onderzoek bepaalt.

The Toolshed

De derde editie van Collecting Otherwise draait om de toolshed: het berghok of schuurtje als een metaforische proeftuin voor alternatieve hulpmiddelen en methoden om erfgoed ‘anders’ te verwerven, te rangschikken en onder de aandacht te brengen. We verbouwen Collecting Otherwise deze jaargang tot een veelvormige opslagplaats waarbinnen we gezamenlijk uitproberen hoe we de tools en benaderingen die we tot nu toe hebben ontwikkeld kunnen toetsen aan de praktijk van het Nieuwe Instituut.

Lees meer

Post/De/Colonial

De tweede iteratie houdt zich bezig met de relatie tussen de architectuurcollectie en de koloniale geschiedenis. De collectie bevat erfgoed uit archieven van ontwerpers die werkten of reisden in het destijds gekoloniseerde buitenland. Uit tekeningen, foto's en correspondentie komt naar voren hoe ze naar de lokale bevolking en de politieke situatie keken. Collecting Otherwise wil de huidige eurocentrische opvattingen over architectuur en archieven uit het vanzelfsprekende middelpunt halen en kritisch kijken naar de praktijk van het verzamelen, bewaren en ontsluiten van dit erfgoed.

Lees meer

Seen/Unseen

In 2020-2021 werd er onder de noemer Seen/Unseen vanuit een intersectioneel-feministisch en (gender)queer perspectief gekeken naar de Rijkscollectie. Bestaande, herontdekte archieven en nieuwe aanwinsten werden tegen het licht gehouden met extra aandacht voor de verschillende rollen die vrouwelijke, queer en Zwarte lichamen en lichamen van kleur in de deelarchieven van de Rijkscollectie krijgen toebedeeld.

Lees meer