Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Collectie

home

Het Nieuwe Instituut beheert de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, met tekeningen, foto’s, affiches en maquettes uit de archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten en stedenbouwers. Daarnaast is er een internationaal georiënteerde bibliotheek met boeken en tijdschriften over architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, interieur, kunst, design en digitale cultuur.

Het Nieuwe Instituut beheert ongeveer 700 archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen, beroepsverenigingen en opleidingen met in totaal 4.000.000 documenten. De collectie behoort wereldwijd tot de grootste collecties op het terrein van de architectuur. Naast museale tekeningen bevatten deze archieven schetsen en voorontwerpen, werktekeningen, zakelijke en persoonlijke correspondentie, foto's, maquettes, affiches en verzamelde knipsels en tijdschriftartikelen. Aan de hand van de archieven van de belangrijkste architecten en stedenbouwers biedt de collectie inzicht in 130 jaar ontwikkeling van de Nederlandse architectuur en stedenbouw

Lees meer over de collectie

Nu te zien in het museum

In de tentoonstelling Waterstad Rotterdam zijn voorbeelden uit de collectie te zien van bouwen op het water. Van een drijvende fietsenstalling in Amsterdam tot complete stadsuitbreidingen.

Lees meer over Waterstad Rotterdam

Laatste artikelen

Meer artikelen

14 mei 2023

The Other Interface. Het ontwerp van een nieuw collectieplatform

The Other Interface. Het ontwerp van een nieuw collectieplatform

Het collectieplatform met de werktitel 'The Other Interface' wil met een visuele, verhalende en toekomstbestendige online omgeving mensen verbinden met de Rijkscollectie.

Zoeken in de collectie

Het online zoekportaal geeft bezoekers toegang tot een van de grootste architectuurcollecties ter wereld. De Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw bevat 1,4 miljoen tekeningen, 300.000 foto’s, 2.500 maquettes en 70.000 boeken en tijdschriften die samen de geschiedenis van de Nederlandse bouwkunst en stedenbouw documenteren.

Naar het zoekportaal

Research Centre

Het Research Centre is een ruimte waar onderzoek, ontmoeting, inspiratie, samenwerking en uitwisseling van kennis centraal staan. Met zo’n 3000 (inter)nationale onderzoekers per jaar is het bij uitstek een plek waar nieuwe kennis ontstaat. Bezoekers kunnen er archiefstukken raadplegen, maar ook boeken en tijdschriften lezen over kunst, architectuur, stedenbouw en design. Daarnaast zijn er vaak kleine thematische presentaties te zien van stukken uit de (bibliotheek)collectie. Bezoekers zijn er van harte welkom om elkaar te ontmoeten, bij te praten en samen te werken.

Lees meer

Huis Sonneveld

Huis Sonneveld is een van de best bewaard gebleven woonhuizen in de stijl van Het Nieuwe Bouwen

Lees verder

Nieuwe Instituut als erfgoedinstelling

Nieuwe Instituut is een erfgoedinstelling. Lees meer over de programma's rond erfgoed en over de Rijkscollectie voor Ned...

Lees verder

Architectuur Dichterbij

Architectuur Dichterbij is een zesjarig programma van het Nieuwe Instituut gericht op het vergroten van de zichtbaarheid...

Lees verder