Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Architectuur Dichterbij

home

Onderzoek en reflectie

Collecting Otherwise

Met het onderzoeksproject Collecting Otherwise kijken we naar de Rijkscollectie en de praktijk van het verzamelen en archiveren vanuit een perspectief dat aansluit bij de huidige maatschappelijke veranderingen. Zo onderzochten we intersectioneel feministische, queer ruimtelijke praktijken en de relatie tussen de architectuurcollectie en de koloniale geschiedenis. Dit jaar richten we ons op het ontwikkelen van nieuwe manieren om erfgoed te verwerven, te classificeren en te presenteren.

lees meer

Invented from copies

Invented from Copies is een onderzoeksproject waarin een specifieke materialiteit van het archief centraal staat: de architectonische reproductie. Hoe verhouden de verschillende reproductietechnieken zich tot het ontwerpproces en de ontwerpcultuur? Er is onderzoek gedaan naar de blauwdruk, de witdruk en naar het gebruik van zelfklevende folies.

lees meer

Disclosing Futures, Rethinking Heritage

Erfgoed innoveert. Dat zit deels in technologische vooruitgang, maar vooral in het bevragen van de huidige praktijk. Tijdens deze conferentie zijn we in gesprek gegaan over de heroriëntatie op de erfgoedtaak en innovatie als voorwaarde voor duurzaam collectiebeheer.

lees meer

Atelier Nelly en Theo van Doesburg

De tentoonstelling Atelier Nelly en Theo van Doesburg is een pleidooi om bij de ontsluiting van archieven juist de veelstemmigheid te zoeken, door verbindingen tussen collecties te leggen en het publiek te betrekken bij de interpretatie van de verhalen die dan tevoorschijn komen.

Lees meer