Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Over ons

home

Organisatie

Management Team

De dagelijkse leiding van Het Nieuwe Instituut is in handen van de Raad van Bestuur en het Management Team, bestaande uit de hoofden van de afdelingen Agentschap, Marketing en Communicatie, Collectie, Programma, Onderzoek, Bedrijfsvoering, Financiën en HR.

Aric Chen (Algemeen & Artistiek Directeur-Bestuurder)
Josien Paulides (Zakelijk Directeur-Bestuurder)
Mirjam ten Have (Bestuurssecretaris)

Francien van Westrenen (Agentschap)
Taco de Neef (Marketing & Communicatie)
Behrang Mousavi (Collectie)
Flora van Gaalen (Programma)
Babette Zijlstra (Bedrijfsvoering)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden en houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting, en op het beleid van de directie. Verder staat de Raad van Toezicht de directie met advies terzijde. De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht en is belast met het besturen van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie.

Rooster van aftreden

J. van Kranendonk

 • Aanvang 1 oktober 2016
 • 1ste termijn 1 oktober 2020
 • 2de termijn 1 oktober 2024

C. van der Woude

 • Aanvang 15 juni 2017
 • 1ste termijn 15 juni 2021
 • 2de termijn 15 juni 2025

D. Bekkering

 • Aanvang 1 juli 2017
 • 1ste termijn 1 juli 2021
 • 2de termijn 1 juli 2025

J. Sprey

 • Aanvang 15 juni 2017
 • 1ste termijn 15 juni 2021
 • 2de termijn 15 juni 2025

W. Jurg

 • Aanvang 1 oktober 2019
 • 1ste termijn 1 oktober 2023
 • 2de termijn 1 oktober 2027

Governance Code Cultuur

De professionalisering en verzakelijking van de culturele sector maakt nadenken over de kwaliteit van besturen en toezicht houden belangrijk. Uitgangspunten voor good governance bij culturele instellingen zijn vastgelegd in de Governance Code Cultuur, en geven richtlijnen voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Het Nieuwe Instituut wordt bestuurd middels het Raad-van-Toezicht-model en volgt de principes uit de Governance Code Cultuur.

In 2015 heeft de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut onderzoek laten doen naar de wijze waarop hij de Governance Code Cultuur toepast, hetgeen heeft geresulteerd in een zestal concrete maatregelen:

 • De Raad van Toezicht treedt gefaseerd af;
 • De Raad van Toezicht verkleint het aantal statutaire leden van negen naar vijf;
 • De leden van de Raad van Toezicht voeren geen betaalde opdrachten uit voor Het Nieuwe Instituut;
 • De secretaris van de Raad van Toezicht krijgt een verantwoordelijkheid voor Governance;
 • De directie wordt verbreed naar een Raad van Bestuursmodel, inhoudende dat een zakelijk directeur aan het bestuur wordt toegevoegd; en
 • Het beleid ten aanzien van open calls en aanbestedingen zal meer transparant worden vormgegeven.

Per juni 2017 zijn alle maatregelen geëffectueerd.

ANBI

Het Nieuwe Instituut is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bekijk de pagina met ANBI-informatie van Het Nieuwe Instituut.

Gedragscode

Het Nieuwe Instituut streeft ernaar om een afspiegeling te zijn van de creatieve gemeenschappen die er gepresenteerd en gevierd worden. Nieuwe Instituut schetst in de gedragscode welk gedrag er binnen het instituut toelaatbaar en ontoelaatbaar wordt gevonden, zowel online als offline.

Bezoekvoorwaarden

Het Nieuwe Instituut vindt het belangrijk om toegankelijk te zijn en een ruimte te bieden waar iedereen zich welkom voelt. Het Nieuwe Instituut spant zich in om elk bezoek naar tevredenheid en met inachtneming van de optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker te laten verlopen en heeft daarvoor Bezoekvoorwaarden opgesteld.

In antwoord op vragen over het werkgeverschap van Het Nieuwe Instituut

Lees de verklaring van de Raad van Bestuur over het werkgeverschap tijdens de Corona-crisis.