Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Architectuur Dichterbij

home

Architectuur Dichterbij is een zesjarig programma van het Nieuwe Instituut gericht op het vergroten van de zichtbaarheid en het duurzaam toegankelijk maken van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, mogelijk gemaakt door een éénmalige investering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wil je eens per kwartaal op de hoogte gehouden worden van de resultaten van dit erfgoedprogramma? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Architectuur Dichterbij is meer dan een restauratieproject. Het programma is primair gericht op het behoud van de Rijkscollectie die het Nieuwe Instituut beheert, waarbij honderdduizenden ontwerptekeningen, meer dan 300 duizend fotoafdrukken en de gehele collectie Van Doesburg worden geconserveerd, dan wel gerestaureerd. Maar het doel van Architectuur Dichterbij is ook om de architectuurarchieven beter toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek, nu en in de toekomst.

Linked Open Data, digitalisering, machine learning en datavisualisatie bieden ongekende mogelijkheden voor online-ontsluiting die collecties met elkaar verbinden en openen voor nieuwe gebruikers. Erfgoed innoveren door technologie, maar ook door er vanuit nieuwe perspectieven naar te kijken. Omdat erfgoed alleen dan toekomstbestendig is wanneer we ons realiseren dat een collectie geen neutrale weergave is van de geschiedenis, maar een constructie die door tijd en beleid is ontstaan. Architectuur Dichterbij omvat daarom ook onderzoeksprojecten die vanuit die gedachte de Rijkscollectie kritisch bevragen en uitnodigen tot een (her)waardering van historische bronnen.

Er zijn verschillende deelprojecten gedefinieerd binnen drie programmalijnen: Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar. Samen geven ze invulling aan de overkoepelende doelstellingen: het behouden en digitaal beschikbaar maken van het Nederlandse erfgoed op het gebied van architectuur en stedenbouw, het vergroten van de fysieke raadpleegbaarheid van de collectie en het breder toegankelijk maken van de gedigitaliseerde collectie.

Behoud collectie

Honderdduizenden ontwerptekeningen, meer dan 300 duizend fotoafdrukken en de gehele collectie Van Doesburg worden geconserveerd, en zo nodig gerestaureerd.

lees meer

Digitale toegankelijkheid

Met het digitaliseren van de collectie en het bouwen van online platforms wordt de toegankelijkheid van de Rijkscollectie vergroot en hoeven originele stukken niet meer geraadpleegd te worden.

lees meer

Onderzoek en reflectie

De onderzoeksprojecten vormen een inhoudelijke basis voor deelprojecten en selectiemethodieken binnen Architectuur Dichterbij en tegelijkertijd dragen ze bij aan de heroriëntatie op de erfgoedtaak van het Nieuwe Instituut.

lees meer