Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Presentatie van Nederland op de London Design Biennale 2023

Het Nieuwe Instituut nodigt (individuele) curatoren, ontwerpers en collectieven uit om een voorstel in te dienen voor de Nederlandse presentatie op de London Design Biennale 2023 die als thema heeft 'The Global Game: Remapping Collaborations'

Deze open call is gesloten.

5 september 2022

London Design Biennale, 2021. Foto: Ed Reeves.

London Design Biennale, 2021. Foto: Ed Reeves.

Het Nieuwe Instituut, het Nederlandse museum en instituut voor architectuur, design en digitale cultuur, is aangewezen om de artistieke leiding te verzorgen van de vierde editie van de London Design Biennale, die van 1 tot en met 25 juni 2023 plaatsvindt in Somerset House. Onder leiding van algemeen en artistiek directeur Aric Chen experimenteert Het Nieuwe Instituut met een alternatieve benadering van het gangbare biënnaleformat. Onder de noemer 'The Global Game: Remapping Collaborations' worden landen en gebieden gevraagd om nieuwe vormen van internationale samenwerking en deelname vorm te geven en te verbeelden in gezamenlijke presentaties. Het spel The Global Game, ontwikkeld door Play the City, stimuleert en faciliteert deze samenwerkingen voorbij de vertegenwoordiging van natiestaten en grondgebieden waarlangs de London Design Biennale gewoonlijk is ingedeeld. In het persbericht naar aanleiding van de bekendmaking van de artistieke leiding door Het Nieuwe Instituut stelde Chen: "Het huidige tijdperk van globalisering is aan het veranderen in een nieuwe situatie waarvan wij de uitkomst nog niet kennen. Wat we wel zeker weten is dat samenwerken bij de aanpak van deze steeds groter wordende mondiale uitdagingen belangrijker is dan ooit. Wij hopen dat deze biënnale als proeftuin kan dienen voor het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om dat te doen." Hoe kunnen wij, met andere woorden, het medium design inzetten om een nieuwe kaart op basis van samenwerking te schetsen en deze in de praktijk te brengen?

Open Call

Samen met de Nederlandse Ambassade in het Verenigd Koninkrijk, die het Nederlandse paviljoen op deze editie van de biënnale ondersteunt, nodigt Het Nieuwe Instituut curatoren, ontwerpers en collectieven uit om een voorstel in te dienen voor de Nederlandse presentatie waaruit de kwaliteiten van het Nederlandse ontwerpveld op het gebied van internationale samenwerking naar voren komen. Het voorstel moet een relevant thema aandragen dat designers aan gaat en kan worden uitgewerkt in samenwerking met een of meerdere internationale partners. Hoewel bestaande partnerschappen zijn toegestaan, evenals het voordragen van nieuwe partners in het voorstel, gaat de voorkeur ernaar uit dat het curatorenteam deze aangaat door het spelen van The Global Game. Dit betekent dat voorstellen geen uitgewerkte plannen voor presentaties hoeven te bevatten, maar veeleer een visie op een vraagstuk dat alleen, of het beste, door middel van internationale samenwerking kan worden opgepakt en vormgegeven.

The Global Game

The Global Game is een online samenwerkingsspel dat architect, stedenbouwkundige en gamedesigner Ekim Tan en haar studio Play the City voor de deelnemers en curatoren van de biënnale hebben ontworpen. The Global Game helpt deelnemers - als een soort dating-app - om op basis van een gedeelde interesse potentiële samenwerkingspartners te vinden onder de andere paviljoens. Het spel biedt paviljoens en hun samenstellers, ontwerpers en ondersteuners een gemeenschappelijk proces om met elkaar te spelen: om op het internationale speelbord van de London Design Biennale te leren, denken, maken en ontwerpen. Gaandeweg beïnvloedt het spel de benadering en concepten van de verschillende paviljoens die elkaar ontmoeten en samenwerkingen starten. Het stuurt ook de manier waarop ontwerpteams ideeën en inspiratie uitwisselen, onderling, met bezoekers en middels het publieksprogramma van de biënnale. Wanneer de London Design Biennale op 1 juni 2023 opent treffen we elkaar op locatie en beleven we de uitkomsten.

Wie kan er reageren?

De oproep is gericht op ontwerpers, designcuratoren en -collectieven die werkzaam zijn op de gebieden van architectuur, design en digitale cultuur en die (deels) in Nederland gevestigd zijn of een sterke band met Nederland hebben.

Over het curatorschap

Het Nieuwe Instituut biedt (een) geselecteerde curator(en), ontwerper(s) of collectief een vaste curatorvergoeding van ¬8.000. Het paviljoensteam, met een grafisch ontwerper, ruimtelijk ontwerper, programmamanager en producent, wordt in nauw overleg met Het Nieuwe Instituut geformeerd. De kosten voor de presentatie zelf worden apart begroot.

Voorwaarden

 • De tentoonstelling moet, vanuit het beoogde leidende principe van meerstemmigheid, een veelheid aan invalshoeken combineren met uiteenlopende representatievormen en een diverse groep mensen.
 • De uiteindelijke presentatie moet zo duurzaam mogelijk zijn, zowel qua materialen als wat betreft de productiemethoden.
 • Het ontwerpteam werkt op de gebieden van productie, vervaardiging en installatie samen met door Somerset House goedgekeurde leveranciers.
 • Het Nieuwe Instituut overziet het voorlopige en het definitieve ontwerpvoorstel.
 • Het Nieuwe Instituut voert het projectmanagement, de begroting en communicatie uit.
 • Geselecteerde deelnemers ontvangen een gedetailleerd tijdsschema.
 • De curator dient geregistreerd te zijn bij de Kamer van Koophandel.
 • De curator is in de periode van grofweg 1 november 2022 tot en met 30 juni 2023 gemiddeld twee dagen per week beschikbaar om aan het project te werken.

Criteria en deadlines

 • Inzendingen kunnen van 6 september tot en met 18 oktober 2022 worden ingediend.
 • Stuur je inzending naar theglobalgame@hetnieuweinstituut.nl.
 • Je inzending moet bestaan uit de volgende onderdelen: 1) een kennismaking (van max. 250 woorden) met jou/jullie als inzender(s) en je eventuele relevante ervaring, 2) een toelichting (van max. 400 woorden) op de thematiek waarmee jij/jullie je in je voorstel bezighouden - en hoe die zich verhoudt tot het overkoepelende biënnalethema, en 3) een beschrijving (van max. 600 woorden) van jouw/jullie ontwerpvoorstel en/of benadering.
 • Voor wie van plan is een samenwerking aan te gaan op basis van het spelen van The Global Game zou zo'n beschrijving kunnen bestaan uit een bespiegeling op het mogelijke verloop van het spel op basis van je gekozen thema: welke soorten samenwerking zie je naar aanleiding daarvan ontstaan, met welke hypothetische paviljoens sla je de handen ineen, hoe pakt dat ruimtelijk gezien uit - met gedeelde of reizende paviljoens, bijvoorbeeld? Het gaat er niet om dat je met een 'af' voorstel komt, maar dat je invoelbaar maakt hoe je de opgave op een creatieve manier zou aangaan.
 • Voor wie een bestaande samenwerking aandraagt is het verzoek om die samenwerking te beschrijven, wat de uitkomsten zijn, etc. - én hoe je alsnog gebruik kunt maken van The Global Game.
 • Alle ondersteunende afbeeldingen of informatie die nuttig kunnen zijn ter illustratie van je voorstel.
 • Contactgegevens (volledige naam, land van verblijf, emailadres, telefoonnummer).
 • Gebruik je naam en de titel van je ontwerpvoorstel als bestandsnaam, in het format NAAM-AANVRAGER_PROJECTNAAM.pdf.
 • Aanvragen en aanvullend materiaal moeten Engelstalig zijn en als bijlage worden ingediend als één PDF, bestaande uit maximaal vijf A4-vellen.

Selectieprocedure

Voorstellen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van Het Nieuwe Instituut en professionals die werkzaam zijn op het gebied van Nederlandse vormgeving. Kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd voor een (online) interview met leden van de beoordelingscommissie tussen 24 en 26 oktober 2022. De geselecteerde kandidaat / het geselecteerde voorstel wordt op 31 oktober 2022 bekendgemaakt.

De beoordelingscommissie bestaat uit:

 • Aric Chen, algemeen en artistiek directeur bij Het Nieuwe Instituut.
 • Brendan Cormier, Senior Curator of Exhibitions and Contemporary Programma bij het Victoria and Albert Museum in Londen.
 • Amanda Pinatih, Design Curator bij het Stedelijk Museum Amsterdam, kunsthistoricus en promovendus.
 • Francien van Westrenen, hoofd agentschap bij Het Nieuwe Instituut.

Meer informatie

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact op met theglobalgame@hetnieuweinstituut.nl

Deze open call is gesloten.