Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Publicatie: Automated Landscapes

4 februari 2023

Hoe zou juist ontwerp dat gericht is op automatisering weerwoord kunnen bieden aan het traditionele antropocentrisme van de architectuur? Met Automated Landscapes presenteert het Nieuwe Instituut een publicatie over de inrichting en het functioneren van werkplekken die gelden als wegbereiders op automatiseringsgebied, van melkveehouderijen en tuinbouwkassen tot fabrieksgebouwen en datacenters. De auteurs brengen op basis van vijf jaar onderzoek in kaart hoe automatisering zulke omgevingen en manieren van werken verandert. Ze bestrijden onder meer de populaire veronderstelling dat automatiseringsprocessen alleen maar menselijke arbeidskrachten vervangen door machines en benadrukken de bouwkundige relevantie van de gevolgen van automatisering. Automated Landscapes is nu verkrijgbaar bij Idea Books en NAi Boekverkopers.

Over het boek

De mogelijkheid om menselijke arbeid te automatiseren houdt samenlevingen al eeuwen bezig, maar pas aan het begin van de eenentwintigste eeuw werd het een realiteit die niet langer te vermijden is. Tegenwoordig kan automatisering arbeidsmarkten ontwrichten en de indeling en inzet van hele leefgebieden voorschrijven — een veelbesproken onderwerp in de economie, de logistiek en de media. Ondanks die aanzienlijke impact heeft de architectuur nog maar zelden oog voor de sociaalecologische, politieke en ruimtelijke gevolgen van automatisering. De discipline houdt zich doorgaans liever bezig met de toepassing van geautomatiseerde productie- en bouwtechnieken.

Het boek laat met behulp van een combinatie van nieuw materiaal en eerder verschenen artikelen, evenementen, veldwerk en tentoonstellingen uit het vijf jaar durende onderzoek zien hoe het discours rond geautomatiseerde arbeid zich heeft ontwikkeld. Automated Landscapes stimuleert het hedendaagse debat en weerspreekt de veronderstelling dat automatisering mensen vervangt door machines. Het onderzoek toont aan dat er mensen aanwezig blijven langs lopende banden en bevoorradingsroutes, hoewel zij andere taken uitvoeren en door nieuwe ritmes worden aangedreven.

"Automated Landscapes biedt een kundige en kritische blik op de manier waarop architectuur vormgeeft aan een van de meest ingrijpende verschijnselen van dit moment – en hoe de discipline er op haar beurt zelf door wordt gevormd. Het boek is de weerslag van jarenlang gezamenlijk en wereldwijd onderzoek naar de ontwikkeling van de lokale en mondiale relaties tussen arbeid, technologie en ruimte. We zijn blij dat we met dit boek het sluitstuk kunnen presenteren van een project dat in de loop der jaren openbaargemaakt is met tentoonstellingen, biënnales, workshops en andere programma's van Nederland tot Milaan en Shenzhen."- Aric Chen, algemeen en artistiek directeur van het Nieuwe Instituut.

Pre-order Automated Landscapes hier

Team

Automated Landscapes is een project van het Nieuwe Instituut, in samenwerking met de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, Aformal Academy Shenzhen en het Londense Royal College of Art. De publicatie is samengesteld door Merve Bedir, Ludo Groen, Marten Kuijpers, Víctor Muñoz Sanz en Marina Otero Verzier, en vormgegeven door Hans Gremmen. Automated Landscapes werd in 2016 geïnitieerd door het Nieuwe Instituut, toen onder algemeen artistiek directeur Guus Beumer en directeur onderzoek Marina Otero Verzier.

Automated Landscapes is uitgegeven door Nieuwe Instituut, en verkrijgbaar via Idea Books en NAi Boekverkopers.

Project: