Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Research

home

Juryrapport Call for Fellows 2019

Met de jaarlijkse internationale Call for Fellows nodigde Het Nieuwe Instituut onderzoekers en praktijkbeoefenaars uit om een voorstel in te dienen voor onderzoek in residence van september 2019 tot februari 2020. Het Nieuwe Instituut ontving 197 inzendingen in reactie op de Open Call met als thema BURN-OUT. Exhaustion on a Planetary Scale. Het thema bouwt voort op de Call for Fellows van vorig jaar, en richt zich op het stimuleren van nieuwe vormen van co-existentie en zorg voor multispecies en collectieve lichamen. De jury selecteerde drie projecten voor een Research Fellowship. De voorstellen positioneren zich scherp binnen het hedendaagse politieke discours en ecologisch denken, en tonen urgentie, ambitie en precisie.

Offerings seeking blessings, wealth and good fortunes, Aje Shrine, Ile Ife. Foto door Dele Adeyemo.

Offerings seeking blessings, wealth and good fortunes, Aje Shrine, Ile Ife. Foto door Dele Adeyemo.

BURN-OUT. Exhaustion on a Planetary Scale

Onder onophoudelijke druk en vormen van uitbuiting raken lichamen uitput. Wat opbrandt, breekt of wordt onbruikbaar, en processen houden op te functioneren. Tegelijkertijd kan burn-out worden opgevat als een productief uitgangspunt, als een kans om iets open te breken, actie te genereren en nieuwe structuren en relaties te ontwikkelen.

De Open Call moedigde inzenders aan om nieuwe verbeeldingen, kennisstructuren en vormen van actie voor te stellen, die streven naar het bevorderen van zorg voor collectieve, meer-dan-menselijke lichamen. Daarnaast werd gevraagd te reflecteren op de rol die architectuur, design en digitale cultuur kunnen vervullen bij het ondersteunen van multispecies cohabitation.

Aanvragers werden uitgenodigd de lopende activiteiten van Het Nieuwe Instituut kritisch te bevragen, en in het bijzonder de activiteiten van de onderzoeksafdeling, die zich ten doel stelt om betrokkenheid en samenwerkingen te stimuleren die niet gebaseerd zijn op vormen van uitbuiting en discriminerende technologieën en economieën.

Inzenders hoefden niet afgestudeerd te zijn in de discipline waartoe het onderzoek zich verhoudt, wel werd er gevraagd om een sterke betrokkenheid bij het onderwerp. Curricula vitae of aanbevelingsbrieven waren niet nodig, en een specifiek eindproduct als resultaat van het Fellowship was niet vereist. Aanvragers van alle nationaliteiten waren welkom een voorstel in te dienen en er was geen leeftijdsgrens.

“Sic per et insidias sinuosa in retia mollis / Allectatur Anas, cane per dumeta natante”. Hans Bol, 1582 (Rijksmuseum Amsterdam)

“Sic per et insidias sinuosa in retia mollis / Allectatur Anas, cane per dumeta natante”. Hans Bol, 1582 (Rijksmuseum Amsterdam)

Algemene opmerkingen

Tussen de publicatie van de Call for Fellows op 18 maart en de deadline van 22 april ontving Het Nieuwe Instituut 197 inzendingen in reactie op het thema BURN-OUT. Exhaustion on a Planetary Scale. Voorstellen kwamen uit Australië, Oostenrijk, Barbados, Brazilië, China, Egypte, Ecuador, Frankrijk, Guatemala, India, Italië, Peru, Roemenië, Zuid-Afrika, Zwitserland, Nederland, en vele andere landen. De onderwerpen varieerden van de economie van 'zeeplantages', nieuwe verbindingen in giftige landschappen en de architectonische uitbuiting van multispecies, tot feministische utopieën en de ongelijke distributie van stadswarmte.

De 197 inzendingen werden gelezen door de onderzoeksafdeling van Het Nieuwe Instituut (Ludo Groen, Anastasia Kubrak, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer en Katía Truijen), die uit het totaal aantal inzendingen een voorselectie maakten van 26 projecten die het beste voldeden aan de criteria die in de Call for Fellows werden genoemd.

Zowel de voorgeselecteerde voorstellen als het totaal aantal inzendingen werden ter beschikking gesteld aan een jury bestaande uit Guus Beumer (Directeur-Bestuurder, algemeen en artistiek, Het Nieuwe Instituut), Revital Cohen (kunstenaar, Revital Cohen & Tuur van Balen), Cooking Sections (ruimtelijk ontwerpers, Daniel Fernández Pascual en Alon Schwabe), Elaine Gan (kunstenaar en wetenschapper, docent en onderzoeker aan het Center for Experimental Humanities, NYU) en Christina Sharpe (hoogleraar geesteswetenschappen aan York University en vooraanstaand gasthoogleraar aan Ryerson University). De juryvoorzitters waren Marina Otero Verzier (Director of Research, Het Nieuwe Instituut) en Katía Truijen (Senior Researcher, Het Nieuwe Instituut). De juryleden werd gevraagd alle 26 voorgeselecteerde voorstellen te lezen, en eventuele andere voorstellen uit het totaal aantal inzendingen voor te dragen.

De jurybijeenkomst vond plaats op 17 mei 2019 in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Voorstellen werden, zoals in de Call for Fellows is vermeld, beoordeeld op basis van hun betrokkenheid bij het genoemde thema, de diepgang van het onderzoek, de urgentie van het project, hun eigenzinnigheid, de aansluiting bij de missie van Het Nieuwe Instituut en de mogelijkheden voor uitwisseling tussen Fellows en tussen verschillende disciplines.

De onderzoeksafdeling van Het Nieuwe Instituut en de juryleden hebben zich tijdens het selectieproces onthouden van stemming wanneer er sprake was van tegenstrijdige belangen of van voorstellen van personen of groepen waar zij banden mee hadden. De selectie van de jury en dit juryrapport zijn op 30 mei 2019 gepubliceerd.

De jury was onder de indruk van het brede spectrum aan onderwerpen en de hoge kwaliteit van de voorstellen, en van de zowel kritische als generatieve toewijding aan het thema BURN-OUT. Exhaustion on a Planetary Scale.

De drie geselecteerde projecten vertrekken vanuit eigen lokale geschiedenissen en omstandigheden en verhouden zich tegelijkertijd tot de bredere problematiek die in de Call aan de orde wordt gesteld. De voorstellen positioneren zich scherp binnen het hedendaagse politieke discours en ecologisch denken, en tonen urgentie, ambitie en precisie.

Critical Insights. Beeld: Claudia Rot.

Critical Insights. Beeld: Claudia Rot.

Geselecteerde fellows

  • Dele Adeyemo met Alien Possession
  • Paolo Patelli met Is It Biology or Geology? Life and Death as Multispecies Formations
  • Claudia Rot met Beyond Polderen: Exposing the Voids of Environmental Justice in the Netherlands

Net als in voorgaande jaren zal de afdeling Research van Het Nieuwe Instituut dit najaar naar aanleiding van de ontvangen voorstellen een uitgebreid rapport over actuele onderzoeksthema's, referenties, geografieën en methodologieën publiceren.

Lees meer over de geselecteerde voorstellen in de Engelse versie van het juryrapport.