Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Research

home

Call for Fellows 2018

Internationale Open Oproep: Informatie en deadline.

ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) video (still): Lisa Gliederpuppe

ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) video (still): Lisa Gliederpuppe

Het Nieuwe Instituut stelt drie fellowship in residence plekken beschikbaar voor de periode van september 2018 tot februari 2019 met als titel BURN-OUT.

Het Nieuwe Instituut doet een oproep voor drie Research Fellowships voor onderzoek in residence van september 2018 tot februari 2019. Sinds de oprichting in 2013 ondersteunt Het Nieuwe Instituut vernieuwend onderzoek van onafhankelijke onderzoekers, ontwerpers, academici, curatoren en andere professionals, ter ontwikkeling van onder meer tentoonstellingen, evenementen en publicaties, in Nederland en internationaal.

Voor deze editie van de Call for Fellows heeft de afdeling Research gekozen voor het thema 'BURN - OUT'. 2017-Fellow Ramon Amaro is gevraagd om op te treden als gastcurator.

BURN-OUT

Uit onderzoek is gebleken dat 40% van de mensen in Nederland met werkgerelateerde gezondheidsproblemen overbelast zijn of lijden aan een burn-out, als veelvoorkomend effect van het hedendaagse werkethos en bijbehorende structuren. Onder niet-aflatende druk, overweldigende eisen en dagelijks verwachtte prestaties, raken lichamen uitgeput. Daarnaast wordt er de laatste jaren in de architectuur, design en digitale cultuur een toenemend aantal debatten gevoerd over gelijke kansen, toegankelijkheid, verantwoording en het overwinnen van uitbuiting van menselijke en niet-menselijke lichamen. Deze gesprekken tonen een impasse en leggen de hardnekkige aanwezigheid van uitbuitende structuren bloot, van de schaal van het individu tot bredere sociale, institutionele en biologische ecologieën.

Terwijl zowel in de onderzoekspraktijk als in de werkpraktijk belang gehecht wordt aan het betrekken van verschillende soorten stemmen en perspectieven, en er geïnvesteerd wordt in het bereiken van uitgesloten gemeenschappen, hebben meer inclusieve en gelijkwaardige omgevingen zich nog niet daadwerkelijk gematerialiseerd. Feit blijft dat sociale, culturele en economische ongelijkheden in stand worden gehouden door dezelfde omstandigheden en structuren die beloven er verandering in te brengen. Het voortbestaan van een hyperzichtbaar, luidruchtig, polariserend en uitbuitend klimaat ondergraaft de fundamenten van vertrouwen, experiment en zelfbewustzijn, om nog maar te zwijgen over creatieve expressie en kritisch denken.

Zijn mogelijkheden voor het creëren van niet-uitbuitende omgevingen uitgeput? Hebben de werkvelden van architectuur, design en digitale cultuur hun grenzen in kritisch onderzoek bereikt? Kunnen bestaande constructies worden omgebogen tot ruimten die zowel op individueel en maatschappelijk niveau niet uitbuitend zijn? Of, is het allemaal 'burned out'?. Enerzijds staat opbranden gelijk aan vertragen, opbreken en onbruikbaar raken. Processen, procedures en participatie houden eenvoudig op met werken. Anderzijds is burn-out een kans om oude constructies te doorbreken, stimuleert het tot actie en kan het de ontwikkeling van nieuwe systemen en relaties katalyseren. Hoe kunnen nieuwe, onconventionele benaderingen van onderzoek, bestuur, communicatie, kritisch denken en de praktijk ontwikkeld en ingezet worden om een antwoord te bieden op de onvermijdelijkheid van 'BURN - OUT'. Welke andere benaderingen moeten overwogen worden?

Het Nieuwe Instituut nodigt kandidaten uit een onderzoeksvoorstel in te dienen dat zowel qua inhoudelijk perspectief als qua methodologie onderscheidend is, en waarin urgente, actuele onderwerpen worden geadresseerd en verkend in relatie tot architectuur, design en/of digitale cultuur. De fellowships bieden tevens de mogelijkheid betrokken te zijn bij de andere activiteiten van het instituut. Een betrokkenheid die gebaseerd is op kritische reflectie, tegen de achtergrond van een meer algemene discussie over de rol van culturele instellingen in een veranderend maatschappelijk veld.

Indieners hoeven geen opleiding te hebben gevolgd in de discipline waarbinnen zij hun onderzoek willen verrichten. Een curriculum vitae noch aanbevelingsbrieven zijn vereist. Er is geen leeftijdsgrens en aanvragers van alle nationaliteiten zijn welkom. Een sterke betrokkenheid met het onderzoeksonderwerp is daarentegen essentieel, evenals een hoge mate van creativiteit en kritisch denkvermogen. Voorstellen die samenwerking met (inter)nationale instituten, NGO's en organisaties bevatten genieten de voorkeur.

De fellows in 2017 waren Ramon Amaro, Sara Frikech en Daphne Bakker, en Christopher Lee.
Meer informatie over eerdere fellows.

Volledige instructies voor het indienen van onderzoeksvoorstellen.

Praktische informatie en selectiecriteria

Een fellowship is een zes maanden durende aanstelling bij Het Nieuwe Instituut, met een stipendium van ¬ 2.000,- en een retourticket van en naar het thuisland. Stipendia kunnen onderhevig zijn aan belastingheffingen. Fellows zijn verantwoordelijk voor het regelen van hun eigen accommodatie. Fellows moeten in staat zijn om reguliere besprekingen in Rotterdam bij te wonen, evenals een retraite van maximaal vijf dagen. De overeenkomsten met betrekking tot onderzoeksonderwerp, locatie(s) voor het onderzoek en verblijfsvergunningen worden op individuele basis opgesteld.

Aanvragen moeten vóór 1 juni 2018 worden gestuurd naar: callforfellows@hetnieuweinstituut.nl

Vragen kunnen tot 7 mei 2018 worden gesteld via: callforfellows@hetnieuweinstituut.nl

Antwoorden op vragen (FAQ) worden na 14 mei op deze website gepubliceerd.

Het uitgebreide Call for Fellows Application Report 2017 is hier gepubliceerd.

Meer informatie over de resultaten van de vorige open oproepen: