Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Research

home

Call for Fellows 2016

Het Nieuwe Instituut lanceerde begin 2016 een open call voor drie onderzoekfellows voor een werkperiode van juni tot en met december 2016.

[NB de inzenddatum is inmiddels verstreken, het is helaas niet meer mogelijk om voorstellen in te sturen]

Het fellowship programma van Het Nieuwe Instituut richt zich op de functie van onderzoek binnen een institutionele context. Anders dan tegenwoordig vaak het geval is wordt hierbij niet uitgegaan van van tevoren bepaalde uitkomsten en beperkende formats zoals curriculum vitae. Op de lange termijn is het programma tevens bedoeld ter aanvulling van, reflectie op en interactie met de lopende activiteiten van Het Nieuwe Instituut, zoals tentoonstellingen, lezingen, publicaties en archieven.

Aanvragers worden uitgenodigd om een onafhankelijk onderzoeksvoorstel in te dienen, waarin zij hun eigen, specifieke benadering toelichten. Het onderzoek wordt geacht zich te richten op het snijvlak van architectuur, design en digitale cultuur, maar kan zich ook verhouden tot de praktijk en theorie van beeldende kunst, performance, non-fictie en creatief schrijven, programmeren, geesteswetenschappen, sociale en exacte wetenschappen. Onderzoeksprojecten kunnen een bijdrage leveren aan toekomstige tentoonstellingen of activiteiten van Het Nieuwe Instituut. Ook kunnen zich onafhankelijk van de bestaande programmering mogelijkheden voor projecten of samenwerkingen voordoen.

In het verleden waren Annet Dekker, Tal Erez, Dan Handel, Ruben Jacobs, Chris Kabel, Roos Meerman, Christien Meindertsma, Sascha Pohflepp, Malkit Shoshan en Matthew Stadler als fellow verbonden aan Het Nieuwe Instituut.

Onderzoek

De afgelopen jaren is er binnen de culturele sector sprake van een hernieuwde aandacht voor de rol en de praktijk van het onderzoek. In een wereld waarin in toenemende mate en met grote snelheid, enorme hoeveelheden informatie circuleren, speelt onderzoek een cruciale rol bij het zichtbaar maken en verhelderen van zowel bestaande als nieuwe ideeën en inzichten. Instellingen hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het ontwikkelen en onder de aandacht brengen van onderzoek. Het Nieuwe Instituut wil projecten, praktijken en initiatieven stimuleren waarvan het succes niet afhangt van academische referenties, officiële formats of commercieel succes, maar die alternatieven bieden voor gangbare onderzoekspraktijken en waarin collectieve vormen van kennisvorming worden verkend.

Thema

De programma's van Het Nieuwe Instituut worden georganiseerd rond de programmalijnen Landschap en Interieur, De Dingen en De Materialen, en een jaarthema waarmee de actualiteit wordt aangegrepen om de rol van ontwerp en innovatie in de breedste zin van het woord te agenderen.

In 2017 neemt Het Nieuwe Instituut de Russische Revolutie, die honderd jaar geleden plaatsvond, als vertrekpunt. Het programma verkent het fenomeen van de revolutie, reflecterend op de radicale bewegingen van de twintigste eeuw, waarbij ook de huidige roerige tijd en de nog onbekende toekomst worden onderzocht. Revoluties worden zowel bepaald door plotselinge omwentelingen in sociale, technische en esthetische praktijken en theorieën, alsmede door zichzelf in stand houdende bestuurlijke en bedrijfsmatige systemen.

Selectiecriteria

Aanvragers worden uitgenodigd om een onafhankelijk onderzoeksvoorstel in te dienen, waarin ze aangeven wat de relatie is met het programma van Het Nieuwe Instituut. Vanaf 15 februari zal Het Nieuwe Instituut aanvragen voor de fellowships in behandeling nemen.

Uit de aanvraag moet duidelijk worden wat de uitgangspunten en de intenties van het onderzoek zijn. Het Nieuwe Instituut staat open voor nieuwe voorstellen, maar ook voor projecten die reeds in ontwikkeling zijn. Alle aanvragen worden door de jury beoordeeld op basis van eigenheid, diepgang van het onderzoek, de aansluiting bij de missie van Het Nieuwe Instituut, de mate waarin disciplinaire grenzen worden overstegen, en de mogelijkheid voor uitwisseling en samenwerking met andere fellows. Aanvragers wordt niet gevraagd om aan te geven wat de uitkomst van hun onderzoek zal zijn, maar om een indruk te geven van de vragen en processen die ze willen adresseren. De definitieve selectie zal eind april bekend worden gemaakt.

De jury bestaat uit Tom Avermaete (hoogleraar architectuur, Technische Universiteit Delft), Guus Beumer (directeur, Het Nieuwe Instituut), Anselm Franke (curator, Haus der Kulturen der Welt), Vinca Kruk (ontwerper en onderzoeker, Metahaven), Marina Otero Verzier (hoofd Research & Development, Het Nieuwe Instituut) en Jana Scholze (hoofddocent, Curating Contemporary Design at Kingston University).

Praktische informatie

Het fellowship bestaat uit een werkperiode van 6 maanden bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam en omvat individueel werk, samenwerking met andere fellows, uitwisseling met de afdeling Research & Development en samenwerkingen met externe partners. Fellows krijgen toegang tot de faciliteiten van Het Nieuwe Instituut, met inbegrip van de reading room, de collectie, publieke en tentoonstellingsruimten. De fellows worden geacht tijdens de werkperiode in of op redelijke afstand van Rotterdam te verblijven.

De beurs bestaat uit een maandelijkse toelage van 2.000 euro en reiskosten. De beurs is bedoeld voor inwoners van de EU en andere nationaliteiten die in aanmerking komen voor een verblijf in Nederland. Over de maandelijkse toelage wordt belasting geheven. Fellows zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van hun verblijf.

Voorwaarden en deadline

De aanvragen moeten het volgende bevatten:

  • een onderzoeksvoorstel bestaande uit een tekst (maximaal 1.200 woorden) en grafisch materiaal zoals tekeningen en afbeeldingen (maximaal 20). Links naar audio- of videobestanden (maximaal 10 minuten) kunnen in de pdf van de aanvraag worden toegevoegd.
  • een introductie over jezelf (maximaal 300 woorden). Let op: er wordt nadrukkelijk niet gevraagd om een CV of een uitgebreide beschrijving van eerdere werkervaring.
  • een planning en een werkmethode (maximaal 300 woorden)
  • contactgegevens (naam, land, e-mailadres, telefoonnummer)

Aanvragen dienen in het Engels geschreven te zijn en als bijlage worden ingediend in één pdf-bestand van maximaal 7MB, bestaande uit maximaal 5 DIN A-4, voorzien van de naam van de aanvrager en het onderzoeksvoorstel (ACHTERNAAM_NAAM_PROJECTTITEL.pdf)

Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd.
De jury en Het Nieuwe Instituut behouden zich het recht om shortlistkandidaten uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek.

Aanvragen moeten uiterlijk 28 maart verzonden worden naar callforfellows@hetnieuweinstituut.nl
Vragen kunnen worden gesteld aan Katía Truijen k.truijen@hetnieuweinstituut.nl
Antwoorden op veelgestelde vragen zullen gepubliceerd worden op http://callforfellows.hetnieuweinstituut.nl