Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur

home

Informatiepunt

Op basis van zijn onderzoekende, reflectieve en bemiddelende rol fungeert het Nieuwe Instituut ook als kennismakelaar en informatiepunt.

Als kennismakelaar verbindt het Nieuwe Instituut partijen met een bijzondere interesse voor het maatschappelijk potentieel van de ontwerpdisciplines met de geëigende partners en ontwerpers in Nederland. Daarnaast is het instituut ook onderdeel van een groeiend netwerk van experts en partners die een meerwaarde hebben voor internationale kennisuitwisseling. Als informatiepunt onderhoudt het Agentschap contacten met alle cruciale spelers: de diplomatieke posten, fondsen, kennisinstellingen, bedrijven en individuele architecten, ontwerpers en makers.

International Clinic in het Nieuwe Instituut. Photo: Almichael Fraay, 2019.

International Clinic

Ten behoeve van Nederlandse ontwerpers die buiten Nederland aan de slag willen, is in 2018 de International Clinic ontwikkeld. Tijdens de clinics kunnen ontwerpers uit de sectoren design, architectuur en digitale cultuur om advies vragen hoe hun werkpraktijk internationaal te positioneren. Hiervoor werkt het Agentschap in wisselende samenstelling samen met adviseurs van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, DutchCulture en andere instellingen op het gebied van deze disciplines. Daarnaast ontwikkelt Agentschap in samenwerking met de partners een online portal waarop alle regelingen te vinden zijn die internationalisering van de ontwerpsector tot doel hebben.

Neem voor meer informatie over de International Clinic contact op met Marie-Anne Souloumiac via m.souloumiac@hetnieuweinstituut.nl.