Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Digitale cultuur bij Nieuwe Instituut

De digitale cultuur komt voort uit de netwerktechnologieën die inmiddels tot in bijna alle domeinen van onze samenleving zijn doorgedrongen. Deze technologieën - van computers, databases, protocollen en algoritmen tot de online omgeving van het internet - hebben ontwerpprocessen, productiesystemen en de achterliggende geopolitieke en economische contexten ingrijpend doen veranderen. Ze brengen beelden, objecten en ruimten voort. En ze zijn tegelijkertijd media en infrastructuur, instrument, werkmateriaal, ruimtelijke voorwaarde of aanstichter.

Hoewel deze technologieën razendsnel opkomen en zich in korte tijd ontwikkelen, ambieert het domein van de digitale cultuur op de rol van netwerken en digitale instrumenten te reflecteren, door middel van experiment, demonstratie en een close reading van nieuwe informatiesystemen. Vanwege het genetwerkte karakter en de alomtegenwoordigheid van digitale media, zijn interactie en participatie eigen aan digitale cultuur, met veelal hybride en cross-disciplinaire praktijken tot gevolg. Bovendien brengen online platforms, big data en algoritmen zogenaamde 'echo chambers' en distributievormen voort, die eveneens om kritische reflectie vragen.

Dialoog, artistieke reflectie en praktijkgericht onderzoek zijn dan ook van essentieel belang voor het doorgronden van de politieke, sociale, culturele en economische aspecten van een maatschappij die in grote mate is gebaseerd op of zelfs afhankelijk is geworden van digitale netwerken. Het Nieuwe Instituut wil in haar programma blijvend de uitdagingen en mogelijkheden verkennen van de algoritmische cultuur, de politiek van big data, automatisering, kunstmatige intelligentie, de 'platformisering' van infrastructuur en nieuwe vormen van digitaal archiveren en publiceren. In samenwerking met ontwerpers, makers en denkers, streeft Het Nieuwe Instituut naar een genuanceerder begrip van de eigenschappen en gevolgen van nieuwe technologieën en innovaties, voorbij de cultus van de vooruitgang.

In samenwerking met o.a.: V2; Piet Zwart Institute; New Media & Digital Culture, Universiteit _Utrecht; het Ministerie van Buitenlandse Zaken; Random Studio; Gemeente Eindhoven; TU Eindhoven; TU Delft Robotics Institute.

Architectuur, design en digitale cultuur vormen drie breed verankerde tradities van een ontwerppraktijk en cultureel discours. In Nederland kwam elk van deze disciplines uit een vastomlijnde traditie voort en bracht ieder een specifiek interventieterrein alsmede praktische en conceptuele instrumenten met zich mee. Als levende praktijken hebben de drie disciplines zich gaandeweg met elkaar verweven en in reactie op technologische veranderingen, economische krachten en maatschappelijke vraagstukken ontwikkelden zij nieuwe hybride vormen. Het Nieuwe Instituut verkent architectuur, design en digitale cultuur als disciplines op zich, maar ook als onderdeel van deze post-disciplinaire culturele context.