Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Het Nieuwe Instituut in 2015

Het Nieuwe Instituut bracht in 2015 twee overkoepelende programma's, zeventien tentoonstellingen, acht presentaties, een Europees actieprogramma, twee interventies, vierenveertig lezingavonden, negen fellows, twee conferenties, een nieuw zoekportaal, een AAARO-onderzoeksprogramma en een biënnale. Het Nieuwe Instituut bracht tevens meerdere archiefacquisities tot stand, ontving honderdeenenzestig genodigden voor het Internationaal Bezoekersprogramma en gaf zo'n vijfenzeventig personen en collectieven (ontwerpers, makers en denkers) een opdracht in het kader van het Tijdelijk Modemuseum.

1:1 Stijlkamers by Andreas Angelidakis. Foto Johannes Schwartz

1 of 20

1:1 Stijlkamers by Andreas Angelidakis. Foto Johannes Schwartz

De missie om alle ontwerpende disciplines vanuit een integraal perspectief te benaderen, en daarbij juist het vernieuwend vermogen van architectuur, design en e-cultuur aan de orde te stellen, heeft Het Nieuwe Instituut tot een unieke plek getransformeerd. Gevoed door zijn ongeëvenaarde architectuurcollectie kan Het Nieuwe Instituut de belofte van de toekomst - de drijfveer voor innovatie - zowel historisch als actueel interpreteren. Dat gebeurt in tentoonstellingen, symposia, workshops, competities, lezingen en opdrachten. Op al die verschillende manieren wordt een snel veranderende wereld in kaart gebracht, zichtbaar gemaakt en ter discussie gesteld. Met en door professionals en liefhebbers, die in steeds groteren getale aan de activiteiten deelnemen.

Een terugblik op 2015 bevestigt de sterke stijging van het aantal bezoekers uit binnen- en buitenland. Niet alleen groeide het publiek voor tentoonstellingen en evenementen, ook vanuit professionele kring verwelkomde Het Nieuwe Instituut talloze onderzoekers, curatoren, archivarissen, beleidsmakers en auteurs die geïnteresseerd zijn geraakt in het innovatieve model dat hier wordt ontwikkeld: museum en archief, maar ook kennisinstelling en laboratorium.

Overzicht 2015

Veertien tentoonstellingen en acht presentaties

In 2015 presenteerde Het Nieuwe Instituut twee overkoepelende programma's. Voorafgaand aan het Tijdelijk Modemuseum, dat onder meer uit negen tentoonstellingen en acht presentaties bestaat, nam Het Nieuwe Instituut de Wereldtentoonstelling in Milaan als aanleiding voor een programma. Terugkerende vraag daarin was: onder welke condities komt innovatie tot stand, en welke rol spelen ontwerpers in dat proces? Dit project bestond uit drie tentoonstellingen: Wat is Nederland. Veertien deelnames aan de Wereldtentoonstelling, GLAS. Voertuig van vooruitgang en Tuin van Machines.

Het jaar 2015 startte met de tentoonstellingen 1:1 Stijlkamers by Andreas Angelidakis, waarbij de stijlkamer als aanleiding werd genomen om te reflecteren op tentoonstellingsmodellen, en PLASTIC: Promises of a Home-made Future, de derde aflevering in een serie over materialen en hun economische, culturele en sociale betekenis.

Drie archiefpresentaties

In de reeks Verrassende Vondsten uit de collectie werden drie afleveringen gepresenteerd: Nederland bouwt in baksteen, Monumenten voor Vrede en Dressed by Architects. Hiervoor worden aan de hand van een thema telkens bijzondere tekeningen, foto's, voorwerpen en maquettes uit het rijke architectuurarchief van Het Nieuwe Instituut geselecteerd.

Twee interventies

Petra Blaisse (Inside Outside) bracht een spiegelvloer aan in Huis Sonneveld, die een even spectaculaire als ontregelende ervaring van de museumwoning opleverde.

Op het buitenterrein van het instituut werd De Nieuwe Tuin aangelegd door Frank Bruggeman en Hans Engelbrecht. Een pleidooi voor een alternatieve aanpak van de publieke stedelijke ruimte, met een ecologisch waardevolle natuur en een grote soortenrijkdom als gevolg.

Vierenveertig lezingavonden

Tijdens het lezingen- en debattenprogramma Thursday Night deelden zo'n 150 ontwerpers, denkers en makers uit binnen- en buitenland hun kennis en ervaring met het publiek.

Negen fellows

Annet Dekker, Sascha Pohflepp, Ruben Jacobs, Sophie Berrebi, Malkit Shoshan, Tal Erez, Roos Meerman, Christien Meindertsma en Chris Kabel waren in 2015 als fellow aan Het Nieuwe Instituut verbonden.

Twee conferenties

Tijdens Research On Display van het Jaap Bakema Study Centre lieten curatoren, onderzoekers en ontwerpers van diverse internationale instellingen waaronder CCA, Yale University, ETH en DAM hun licht schijnen over de wijze waarop kennisproductie en vernieuwing samenhangen met het tentoonstellingsontwerp.

In het 1:1 Symposium, dat in het kader van de tentoonstelling 1:1 Stijlkamers by Andreas Angelidakis werd georganiseerd, stond de betekenis en het verhalende vermogen van het 1:1 model centraal.

Twee AAARO onderzoeksprogramma's

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu voerde Het Nieuwe Instituut twee onderzoeksprojecten uit: Natuur & Ruimtelijk Ontwerp en Water & Stedenbouw. Dit gebeurde in het kader van de ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO).

Rijksarchief van de Nederlandse architectuur en stedenbouw

In 2015 werd het archief van het architectenbureau MVRDV toegevoegd aan de collectie van Het Nieuwe Instituut, bijzonder omdat het voor een groot deel een digitaal archief betreft en aanleiding is de collectie rijp te maken voor digital-born materiaal.

Zoekportaal

Eind 2015 lanceerde Het Nieuwe Instituut een nieuw zoekportaal: zoeken.hetnieuweinstituut.nl, waarmee een van de grootste architectuurcollecties ter wereld beter wordt ontsloten.

Publication Studio Rotterdam

Op het dek in de foyer werd de Publication Studio Rotterdam ingericht. Het is de nieuwste studio in een internationaal netwerk dat in samenwerking met kunstenaars en schrijvers bijzondere boeken ontwerpt, print, bindt, uitgeeft en verkoopt.

Een nieuwe regionale samenwerking

De startbijeenkomst van De Staat van Eindhoven, een samenwerkingsproject tussen de gemeente Eindhoven en Het Nieuwe Instituut, vond plaats tijdens de Dutch Design Week. Dit project heeft tot doel uit te vinden waarom, hoe en met wie de burger van Eindhoven gaat bijdragen aan de slimme stad.

Internationale projecten

Het Nieuwe Instituut nam deel aan de architectuurbiënnale van Shenzhen, waarbij het instituut Bureau Europa en Design Displacement Group als curatoren had benaderd. Het Nieuwe Instituut initieerde verder een succesvolle bijdrage van Nederlandse ontwerpers aan de interieurbeurs IMM in Keulen en een Europees actieprogramma onder de titel The Mansholt Letter.

In het kader van het Internationale Bezoekersprogramma ontving Het Nieuwe Instituut 161 gasten uit het buitenland zoals curatoren, afdelingshoofden, docenten en onderzoekers, maar ook professionals uit de mode-industrie, kunstenaars en journalisten.

Het Nieuwe Instituut dankt alle ontwerpers, makers, denkers, partners, medewerkers, vrienden en anderen die een bijdrage leverden aan het programma van 2015.