Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Testing Grounds

Het Nieuwe Instituut heeft zich sinds de oprichting in 2013 altijd ingezet voor onderzoek in architectuur, design en digitale cultuur; nu eens door het zelf uit te voeren, dan weer door research van externe partijen te stimuleren en te ondersteunen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen variëren van tentoonstellingen en lezingen tot archiefverkenningen en publicaties. Meer nog dan als 'producten' van het onderzoek fungeren al deze verschillende uitingsvormen op zichzelf als actieve platforms waarop het zich verder kan ontwikkelen.

14 juni 2022

Call for Fellows 2022. Beeld: Pleun Gremmen

Call for Fellows 2022. Beeld: Pleun Gremmen

Het fellowshipprogramma dat voormalig Hoofd Research Marina Otero Verzier in het leven heeft geroepen speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van dergelijke platforms. Het fellowship is opgezet om te leren van uiteenlopende onderzoeksinitiatieven en methoden en om deze tegelijkertijd te ondersteunen. Het biedt de gelegenheid om alternatieve denk- en handelswijzen uit te proberen en ermee te oefenen. Na een drieluik aan open calls over de burn-out van het (mensen)lichaam in 2018, de uitputting van de planeet in 2019 en 'regeneratie' met behulp van een nieuwe institutionele praktijk in 2020 volgde in 2021 een oproep zonder thema. Dit jaar, in 2022, stelt de afdeling Research voor om in de jaargang van dit jaar het thema Testing Grounds centraal te stellen.

Project: