Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Open Call for an Embedded Researcher: Rapport van het selectiecomité

Het selectiecomité heeft de functie van Embedded Researcher toegekend aan Riccardo Badano. Recent afgestudeerde onderzoekers en ontwerpers werden in december via een Open Call voor een Embedded Reseacher uitgenodigd om zich aan te melden voor een samenwerking met Studio Formafantasma in de context van hun aankomende onderzoek en de tentoonstelling die in het voorjaar van 2020 plaatsvindt in de Serpentine Galleries in Londen.

5 februari 2019

Formafantasma, Ore Streams, 2018.

Formafantasma, Ore Streams, 2018.

De Open Call voor een Embedded Researcher is een initiatief waarin de mogelijkheden van het verbinden van onderzoek en design worden verkend en gestimuleerd. Met deze Open Call willen Het Nieuwe Instituut, de Serpentine Galleries, en Studio Formafantasma onderzoekers en ontwerpers betrekken in de ontwikkeling en distributie van innovatieve en kritische ideeën, door hen uit te nodigen om onderdeel uit te maken van een op samenwerking gestoelde, transnationale designhandeling. Recent afgestudeerde onderzoekers en ontwerpers werden uitgenodigd om zich aan te melden voor een samenwerking met Studio Formafantasma in de context van hun aankomende onderzoek en de tentoonstelling die in het voorjaar van 2020 plaatsvindt in de Serpentine Galleries in Londen.

Het project vertrekt vanuit een aantal vraagstukken die Formafantasma formuleerde in Ore Streams (2018), een project omtrent e-waste. In de tentoonstelling en de daaropvolgende edities zal de relatie tussen design, productie en het milieu op kritische wijze worden verkend. Ook tracht het project, met multidisciplinaire gesprekken als basis, mogelijke design- en andere interventies te ontwikkelen in domeinen met een wijds en gevarieerd bereik, zoals onderwijs en beleid.

Het product voorbij

De afgelopen jaren heeft de verruiming van het idee van 'de ontwerper als onderzoeker' de weg vrijgemaakt voor een ontwerppraktijk die verder reikt dan het maken van producten. Dit begrip van design omvat een tweeledige paradigmaverandering: aan de ene kant wordt onderzoek niet meer als een geïsoleerde, onafhankelijke handeling gezien, maar als een op samenwerking gestoelde praktijk; en aan de andere kant kan de ontwerppraktijk zowel leiden tot objecten en materialen als tot open processen, speculaties en zelfs beleidswijzigingen. Deze stand van zaken vraagt niet alleen om nieuwe methoden en verantwoordelijkheden, maar ook om een nieuwe rol voor de ontwerper; een ambitie die eerder tot uiting kwam in verschillende initiatieven van Het Nieuwe Instituut en de Serpentine Galleries.

Deze specifieke benadering vormt de kern van Studio Formafantasma. Hoewel zij zich nog steeds bezig houden met het produceren van objecten, bevat hun werk tevens verwijzingen naar de ecologische, politieke en culturele implicaties van design. Als ontwerpstudio positioneert Formafantasma zich in de periferie van industriële productie. Dit geeft hen de mogelijkheid om vragen te stellen en tegelijkertijd keuzes te maken. Bij het ontwikkelen van onderzoeksonderwerpen verkennen zij materialen en hun herkomst, met het doel om momenten van reflectie en analyse te bieden over de betekenis van productie, en de transformatie van natuurlijke bronnen naar handelswaren. Om dit doel te bereiken gaan zij relaties aan met mensen uit verschillende kennisvelden, van wetenschappers tot ingenieurs. Met een multidisciplinaire aanpak trachten zij nieuwe manieren te vinden om design als discipline te interpreteren en haar potentieel te vergroten.

Algemene Opmerkingen

In de periode tussen de aankondiging van de Open Call op 5 december 2018 en de deadline op 7 januari 2019, ontving Studio Formafantasma 120 aanvragen, uit het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Spanje, Tsjechië, Nederland en vele andere landen. De profielen en expertise van de inzenders waren zeer divers: van multidisciplinaire ontwerpers, architecten en kunstenaars met een interesse in onderzoeksmethoden, tot design-curatoren en schrijvers met diepgaande kennis over historische en huidige ontwikkelingen op het gebied van design als discipline.

Studio Formafantasma (Andrea Trimarchi en Simone Farresin) lazen de 120 inzendingen en maakten een voorselectie van 15 projecten die zich het best verhielden tot de criteria die in de Open Call werden omschreven.

Deze 15 voorstellen werden vervolgens voorgelegd aan een selectiecomité bestaande uit Rebecca Lewin (Curator, Exhibitions and Design, Serpentine Galleries), Lucia Pietroiusti (Curator, Live Programmes en General Ecology, Serpentine Galleries), en Anastasia Kubrak (Onderzoeker, Het Nieuwe Instituut). Hier kwam een shortlist van kandidaten uit voort die werden uitgenodigd voor een interview met Andrea Trimarchi en Simone Farresin (Studio Formafantasma). De daaropvolgende commissievergadering vond plaats op 17 januari 2019.

De voorstellen werden beoordeeld aan de hand van verschillende criteria; onder meer hoe kandidaten zich verhielden tot het thema en de doelstellingen van het project, de kwaliteit van het onderzoek, het inzicht dat zij toonden in de economische, politieke, sociale en culturele implicaties van design, en het vermogen om onderzoek te doen op meerdere media en publicaties alsmede in dialoog met derden (bedrijven, universiteiten, particulieren). Vanwege het specifieke karakter van het project, heeft de selectiecommissie bovendien gekeken naar de ervaring en/of interesse van de kandidaat op het gebied van onderzoek, journalistiek, kritiek en hun kennis over het recente discours omtrent ecologie, het milieu en aanverwante gebieden.

Graag wil de selectiecommissie van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die op de Open Call heeft gereageerd te bedanken. Ook erkent de commissie de urgentie om de verruiming van de designer in de toekomst te blijven ondersteunen door middel van fellowships, interne posities en andere formats.

De geselecteerde Embedded Researcher

: Riccardo Badano

Het selectiecomité heeft de functie van Embedded Researcher toegekend aan Riccardo Badano. In zijn aanvraag toonde Riccardo een scherp inzicht in de missie en de bijbehorende onderdelen, en schetste hij een duidelijk beeld van de vormen die zijn bijdrage aan zou kunnen nemen.

Riccardo heeft een achtergrond in de architectuur, maar kon aantonen dat hij in staat is te schakelen tussen, en kennis bezit over, meerdere disciplines. Voor het besluit van de commissie was het tevens van belang dat Riccardo in zijn praktijk aandacht heeft voor de historische, politieke en sociale krachten die zowel zijn omgeving als de disciplines design en architectuur hebben gevormd.

In zijn dissertatie 'Hostile Environment: the design of anti-migrant hostility along the Western Alpine border' paste Riccardo onderzoek en design toe om de complexe relaties rondom nationale grenzen, het milieu en migratie in de Europese Unie te identificeren en te begrijpen. Zijn onderzoekstructuur en zijn vermogen om bevindingen te analyseren waren doorslaggevend voor de beslissing van de commissie.

Citaat van de Selectiecommissie

/"Het vermogen om onderzoek te structureren en om projecten op zorgvuldige en ervaren wijze voor te bereiden en te realiseren, zijn essentiële eigenschappen die we zochten in de succesvolle kandidaat voor deze functie. Het belangrijkste is echter het vermogen om de onzichtbare patronen die ons leven en onze omgeving vormgeven bloot te leggen. Deze aanpak ligt ten grondslag aan de gedeelde doelstellingen van dit transdisciplinaire, transnationale project, en Riccardo bezit deze kwaliteiten zonder twijfel/".

Project: