Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Research

home

Onderzoeksprojecten

Langs de programmalijnen Landschap en Interieur, De Materialen en De Dingen en het jaarthema, ontwikkelt Het Nieuwe Instituut de volgende onderzoeksprojecten.

Financial Architectures

Financial Architectures is een onderzoek naar de complexe financiële formules, prikkels en actoren die schuilgaan achter het ontwerp van gebouwen, steden en landschappen. Financialisering heeft steeds complexere financiële en juridische instrumenten en processen geïntroduceerd die tot in de haarvaten van de samenleving reiken, waardoor het steeds onduidelijker is wat de effecten van ontwerpinterventies zijn, en waar die neerslaan.

Lees verder

Collecting Otherwise

Collecting Otherwise is een van de onderzoeksprojecten die Het Nieuwe Instituut ontwikkelt in het kader van het initiatief Rethinking the Collection, binnen het raamwerk van Architectuur Dichterbij.Ten grondslag aan dit initiatief ligt het besluit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de komende zes jaar 11 miljoen euro te investeren in de zichtbaarheid - en daarmee de restauratie en digitalisering - van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw die door Het Nieuwe Instituut wordt beheerd. In deze context acht Het Nieuwe Instituut het noodzakelijk om fundamentele vragen te stellen over de waarde en betekenis van de documenten in de collectie. Vragen die kunnen bijdragen aan de herorientatie op wat erfgoed en het verzamelen ervan kan of zou moeten betekenen op bepaalde momenten in de tijd.

lees meer

Lithium

De tentoonstelling Lithium is opgevat als een kuuroord waar onderzoekers, ontwerpers en kunstenaars aan de hand van het element lithium zowel de heilzame als de schadelijke kanten van de eeuwige menselijke zoektocht naar energie belichten. Hoe vaak kunnen we onze batterijen nog opladen zonder iets te doen aan de oorzaken van de uitputting van mens en planeet?

Lees verder

Vertical Atlas

Vertical Atlas: Island.eu gaat over het in kaart brengen van nieuwe techno-politieke geografie, gebaseed op de spanning tussen Europa’s initiatief tot databescherming van burgers tegen de letterlijk grenzenloze praktijken op internet, en de gelijktijdige dataficatie van de Middelandse zee als naar buiten verlegde grens van de Europese soevereiniteit.

Lees verder

For the Record

For the Record onderzoekt hoe hedendaagse videoclips een publieke ruimte vormen voor activisme, commercie en emancipatie. Populaire video’s maken maatschappelijke kwesties en verhoudingen zichtbaar, maar stellen tegelijkertijd alternatieve werkelijkheden voor.

Lees verder_

Terraforming Earth

Terraforming Earth is a series of lectures and design labs about twenty-first-century society. The premise is that political and economic systems should be conceived and designed in a radically different way in order to create an environment for a society of plants, animals, people and machines to sustain itself and to thrive.

Lees verder

Photo: Alexander Taylor

Photo: Alexander Taylor

Automated Landscapes

Automatisering heeft niet alleen een grote invloed op de arbeidsmarkt, maar ook op de ruimtelijke configuratie en het ontwerp van ons landschap. In het onderzoeksproject 'Automated Landscapes' wordt de snel opkomende - en anonieme - architectuur van volledig geautomatiseerde werklandschappen, gedocumenteerd en onderzocht. Automated Landscapes maakt onderdeel uit van een serie projecten waarmee Het Nieuwe Instituut de implicaties van automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) voor architectuur, design en digitale cultuur aan de orde wil stellen.

lees meer

ADM. Photo: Johannes Schwartz

ADM. Photo: Johannes Schwartz

Architecture of Appropriation

De kraakbeweging heeft een grote rol gespeeld in het ontwerp van het stedelijke weefsel en het huiselijke interieur. Niet door middel van masterplannen of conventionele ontwerpstrategieën, maar door ruimtelijke improvisatietechnieken en radicale subversieve tactieken hebben krakers alternatieven voorgesteld voor het dominante, marktgeoriënteerde woningbeleid, beargumenteerd vanuit de grondgedachte dat het recht op huisvesting, het recht op eigendom overstijgt.

Om die nalatenschap van de kraakbeweging te erkennen, doet Het Nieuwe Instituut onderzoek naar kraken als een architectuurpraktijk. De eerste uitkomsten van dit onderzoek worden getoond in een ruimtelijke installatie van ontwerpbureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles], in combinatie met een presentatie van historisch materiaal dan onder meer het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), stadsarchiveven, de collectie van Het Nieuwe Instituut en persoonlijke archieven van voormalige krakers. De tentoonstellingsruimte wordt gebruikt als een plek voor onderzoek, waar materiaal wordt verzamelt voor een publicatie rondom vraagstukken als leegstand, eigendom, alternatieve woonvormen en huisvestingsbeleid.

lees verder

Architectuur van Veiligheid

Het Nieuwe Instituut heeft op 9 februari 2017 deelgenomen aan de Future Force Conference in Den Haag. De Future Force Conference is een innovatieve internationale netwerkconferentie, met dit jaar als thema From partnerships to ecosystems: combining our efforts for a more secure world. Het Nieuwe Instituut droeg bij aan de conferentie met Architectuur van Veiligheid, twee break-out-sessies met sprekers als Malkit Shoshan, Jan Willem Petersen, Ekim Tan en Marina Otero Verzier.

Lees verder

Archiefinterpretaties

Onder de noemer ‘archiefinterpretaties’ is Het Nieuwe Instituut in 2014 begonnen aan een serie opdrachten aan kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers om na te denken over de invloed en impact van het digitale archief ten opzichte van haar analoge voorloper het papieren archief. In een periode van twee jaar werden de uitdagingen en kansen van digitaal archiveren verkend.

Lees verder

The Mansholt Letter

Op 1 mei 2015 opende in Milaan de 34e wereldtentoonstelling. Onder de titel ‘Feeding the Planet. Energy for Life’ presenteerde een gelegenheidscollectief van natiestaten, multinationals en hulporganisaties de toekomst van de mondiale agricultuur, voedsel- en energievoorziening aan een miljoenenpubliek. Dit vormde voor Het Nieuwe Instituut en Slow Food de aanleiding om het project The Mansholt Letter te initiëren; een pleidooi aan de Europese beleidsmakers voor een morele voedselpolitiek en een nieuw elan voor de EU.

Lees verder

Drones and Honeycombs

Drones and Honeycombs is een langlopend project, waarin de invloed van de moderne oorlogvoering en het mondiale veiligheidsapparaat op ons leefmilieu en onze steden wordt onderzocht. De afgelopen decennia, en vooral na 9/11, is de frontlinie van de oorlog steeds verder naar de stad verlegd. Wat betekent dit voor de stad, voor de architectuur en voor onze rol als designers?

Lees verder