Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur

home

De Reizende Academie

Op verschillende Europese plekken verkent De Reizende Academie samen met lokale en in Nederland gevestigde ontwerpers/collectieven hoe formele en informele vormen van kennisontwikkeling elkaar kunnen versterken bij het aangaan van maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. De ambassades in de betreffende landen zijn hierin belangrijke partners.

Naast de behoefte aan internationale representatie van Nederlandse ontwerpers bij de Nederlandse diplomatieke posten, constateert Het Nieuwe Instituut ook een groeiende interesse in uitwisseling van onderzoek en kennis tussen ontwerpers. Meer specifiek ziet het instituut dat er naast de kennis die ontwikkeld wordt binnen universiteiten en academies, ook relevante kennis geproduceerd wordt in informele, ondergrondse of radicale contexten buiten de traditionele kennisinstituties om. Niet alleen door experts, maar ook door amateurs; niet alleen door ontwerpers met een reguliere opleiding, maar ook door ontwerpers zonder opleiding; niet alleen door mensen, maar ook 'door' niet-mensen zoals planten, dingen en kunstmatige intelligentie.

In Search of the Pluriverse

Voor de vormgeving van de eerste vijf edities van de Reizende Academie zijn kunstenaar/onderzoeker Sophie Krier en ontwerper Erik Wong uitgenodigd. Met _In Search of the Pluriverse_ kiezen Wong & Krier voor een inhoudelijk perspectief dat aansluit bij het gedachtegoed van Arturo Escobar dat hij beschrijft in Designs for the Pluriverse. Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds (University Press, 2018). Voor de uitwisseling van kennis en ervaring benutten ze het format van de 'vertical field trip' (vernoemd naar de School of Verticality, het doorlopende artistieke onderzoek van Sophie Krier) om gezamenlijk een plek en een vraagstuk in de diepte te verkennen; en Making Radio, een podcast waarbij het gesprek gevoed wordt door de field trip.

De Pluriverse kan gelezen worden als een wereld die ruimte maakt voor een verscheidenheid aan werelden, waarin niet één perspectief dominant is. De vraag die centraal staat in de eerste vijf edities is dan ook hoe ontwerp bij kan dragen aan de transitie naar deze meerstemmige wereld, naar 'een toekomst die toekomst heeft'. In Search of the Pluriverse is de titel van deze eerste invulling van de Reizende Academie die uit vijf etappes zal beslaan.

Deze vijf etappes vinden plaats in drie stedelijke gebieden: Istanbul, Berlijn en Casablanca (als poorten richting Centraal Azië, Noord Afrika en het oude Europa) en twee rurale gebieden: Isle of Mull en Asturias (als plekken voor een autarkisch leven en informeel leren). Ieder gesprek en ontmoeting binnen de Reizende Academie bouwt voort op de vorige in een poging om een open curriculum op te bouwen dat verschillende soorten kennis, mensen en plaatsen met elkaar verbindt.