Menu

Zoeken

Nieuwe Instituut
Nieuwe Instituut
Huis SonneveldNieuwsEventsNu te zien
Koop ticketsEN

Zoeken

Huis Sonneveld

Koop ticketsEN

African Architecture Matters x Nieuwe Instituut

Ontdek aan de hand van een aantal casussen welke invloed de stijgende zeespiegel in het bijzonder uitoefent op de cultuur en economie van gemeenschappen die op eilanden wonen en leven. In het kader van Waterstad Rotterdam behandelt onderzoeks- en adviesplatform African Architecture Matters de specifieke kwetsbaarheid van eilandgemeenschappen in Afrika en elders en de urgentie die zij ervaren om hun eigen lokale situaties te vertalen naar een weerbare en wendbare toekomst.

14 oktober 2023 13:00 - 15:30

Foto: Alexandra Papadaki.

Precarities of Island Life

De combinatie van snelle verstedelijking en stijgend water is een mondiaal probleem, maar in verschillende delen van de wereld worden er de meest uiteenlopende, uitgesproken lokale ontwerpoplossingen voor bedacht. In een duurzame, inclusieve en context- en cultuursensitieve benadering van bouwen wordt veel waarde gehecht aan zulke lokale kennis en ervaring, die als voorwaarde geldt voor innovatie. Op basis van een paar casestudies, een panelgesprek en een workshop verkennen deelnemers samen hoe eilandgemeenschappen vanwege hun natuurlijke geografische afbakening en noodgedwongen zelfvoorzienendheid een bijzonder voorbeeld kunnen zijn voor stads- en gebiedsontwikkeling. Wat kunnen we leren van de manier waarop ruimtelijke vraagstukken in het eilandleven worden vormgegeven?

De situatie op het eiland Zanzibar (voor de kust van Tanzania) wordt in een interdisciplinair programma afgezet tegen twee eilanden in andere delen van de wereld. Hoe verhouden de eilandbewoners zich op verschillende plekken tot de natuur – het water – om hen heen en tot het nabijgelegen vasteland? Wat betekent dat voor hun economie, cultuur en stadsontwikkeling? Hoe gaan zij ieder op hun eigen manier om met de ontregelende impact van toerisme, aantasting van leefgebieden en andere uitdagingen?

Lees meer over African Architecture Matters via de website van dit non-profit consultancybureau.

Taal: Engels | Locatie: Nieuwe Instituut | Tickets (10,-/5,-/0,-)

Tickets

Publieksprogramma Waterstad

Nieuwe Instituut organiseert gedurende de looptijd van de tentoonstelling Waterstad Rotterdam. By Kunlé Adeyemi een uitgebreid publieksprogramma met activiteiten die aansluiten bij thema’s die we in de tentoonstelling en op de drijvende bouwwerken in de vijvers rond het instituut verkennen: van zondagochtendyoga tot documentairefilms en van talkshows tot live radio.